Modern Dance

Jak vyjádřit svou osobnost? Jak dát průchod emocím? Moderní scénický, či výrazový tanec je odpovědí. Jedná se o jevištní tanec, hojně využívaný v divadle  ke ztvárnění pocitů, či imaginace. Ne všechno lze vyjádřit slovy, a tak
promlouvá řeč těla.

Modern Dance využívá velmi bohatou škálu pohybů na zemi, ve
stoje i ve vzduchu. Rozvíjí koordinaci, pohybovou paměť,
pružnost, držení  i vnímání těla. Estetické cítění s uvolněním
emocí je přínosem pro psychiku a rozvoj osobnosti.
Proto
Modern Dance.
KDYŽ TANČÍM - TAK HOŘÍM